Sídlo spoločnosti

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.

Sadová 29/A

Ivanka pri Dunaji 900 28

Slovensko

email: info@chranenepracovisko.eu

web: www.chranenepracovisko.eu

Fakturačné údaje

IČO: 44 667 931

DIČ: 2022791375

IČ DPH: SK2022791375

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu: 1063938009/1111

IBAN: SK22 1111 0000 0010 6393 8009

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Office Bratislava

CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o.

Mlynské Nivy 56

Bratislava 824 52

Slovensko

email: info@chranenepracovisko.eu

web: www.chranenepracovisko.eu

Naše ISO Certifikáty

ISO9001

ISO10006

ISO14001

ISO45001