• CHRANENEPRACOVISKO.eu s.r.o. má štatút chráneného pracoviska, keďže polovicu našich zamestnancov tvoria ľudia so zdravotným postihnutím
  • Naším hlavný oborom podnikania je stavebníctvo
  • Venujeme sa však aj marketingu a reklamnej činnosti
  • Zameriavame sa na vyhľadávanie pracovných príležitostí pre zdravotne znevýhodnených občanov
  • Od roku 2011 sa nám podarilo vytvoriť 19 pracovných miest pre zdravotne znevýhodnených na projektoch, ktoré sme realizovali
  • V rámci nášho podnikania sa venujeme aj vyhľadávaniu a následnej podpore projektov s podobným zameraním
  • Našim cieľom je na všetkých našich stavbách vytvárať pracovné príležitosti pre zdravotne znevýhodnených občanov
  • Naši dodávatelia na stavbách musia takisto deklarovať zamestnanie zdravotne znevýchodnených zamestnancov
  • Keďže postihnutí je mnoho druhov, nie všetky sa nezlučujú s našimi pracovnými činnostami
  • Prečo by človek so sluchovým postihnutím nemohol pracovať na stavbe? My sa snažíme tieto mýty o zdravotne znevýhodnených osobách búrať